Rakennuttaja-asiamiehen tehtävät

Perustajaurakoitsijan (grynderin) tulee huolehtia Asuntokauppalain edellyttämistä vakuuksista ennen kuin asuntoja aloitetaan markkinoimaan ja myymään kuluttajille.

Rakennuttaja-asiamiehen tehtäviini kuuluvat mm. yhtiöjärjestyksen laatiminen sekä kaupparekisteri- ja viranomaisilmoitukset, RS-sopimuksen tekeminen pankin kanssa, vakuuksien kilpailuttaminen ja sopiminen, taloussuunnitelman laatiminen, RS-asiakirjojen kokoaminen ja toimittaminen pankille, asuntokauppalain mukaisten kokousten järjestäminen sekä vakuuksien vapauttamisiin liittyvät tehtävät.

  • Asuntokauppalaki suojaa asunto-osakkeen ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa rakennusvaiheessa sekä säätelee eräitä muita asuntojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.
  • Asuntokauppalain edellyttämiä vakuuksia ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus sekä suorituskyvyttömyysvakuus.
  • Huolehdin Valtioneuvoston asetuksen mukaisten turva-asiakirjojen laadinnasta sopimuksen mukaan ottaen huomioon perustajaurakoitsijan tarpeet.

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset rakennuttaja-asiamiehen kokonaispalveluita tai jotakin osa-aluetta niistä.

Ota yhteyttä