Kiinteistö- ja asuntoarviointi

AKA(y) sekä KHK-arviointi (Keskuskauppakamarin auktorisointi)

Kirjallista kiinteistö- tai asuntoarviota tarvitaan pankkiin vakuusarvon määrittämistä varten, perunkirjoitus- ja oikeustilanteissa tai esim. verottajaa varten. Arvioitsijalla tulee olla vähintään LKV-pätevyys. Arviokirja on AKA- ja KHK-arviota suppeampi, kuitenkin aina kirjallinen arvio omaisuuserän käyvästä arvosta.

Vaativammissa kohteissa tai yrityskauppojen yhteydessä, yrityksen vakuusarvioinneissa, tilinpäätöstä varten tai esimerkiksi ositukseen ja perinnönjakoon liittyvissä tilanteissa tai riitatilanteissa omaisuuden arvon määrittämisessä saatetaan edellyttää Keskuskauppakamarin auktorisoiman AKA-arvioitsijan käyttämistä.

KHK puolestaan on Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaki, arvopaperimarkkinalaki, sijoitusrahastolaki ja kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva laki sisältävät ne tilanteet, jolloin tulee käyttää KHK-arvioitsijaa.

Pirkanmaan Asuntoykkönen Oy:ssä Anne Tuusa on arvioitsija, jolla on myös Keskuskauppakamarin auktorisointi AKA- ja KHK-arvioiden laatimiseen.

Arviokirjan laatiminen edellyttää aina kohteeseen tutustumisen sekä tarvittavien asiakirjojen ja markkinatietojen keräämisen.

  • Osakehuoneiston arviointi 400 € (322,58 € + alv 24 %)
  • Omakotitalon arviointi 500-600 € (403,23 – 483,87 € + alv 24 %)
  • AKA-arviot alkaen 1488 € (1200 € + alv 24 %)
  • Muut arviointikohteet sopimuksen mukaan
  • Lisäksi asiakirja- ja matkakulut

Ota yhteyttä