AKA-Arviointi

Tarvitsetko kirjallista arviota?

Kirjallista arviota tarvitaan pankkiin vakuusarvon määrittämistä varten, perunkirjoitus- ja oikeustilanteissa tai esim. verottajaa varten. Vaativammissa kohteissa tai mm. yrityskauppojen yhteydessä omaisuuden arvon määrittämisessä vaaditaan Keskuskauppakamarin auktorisoiman AKA tai KHK-arvioitsijan käyttämistä. 

Pirkanmaan Asuntoykkönen Oy:ssä Anne Tuusa on yleisauktorisoitu AKA- ja KHK-arvioitsija.

Arviokirjan laatiminen edellyttää aina kohteeseen tutustumisen sekä tarvittavien asiakirjojen ja markkinatietojen keräämisen. 

  • Osakehuoneiston arviointi 350-400 € + asiakirja- ja matkakulut
  • Omakotitalon arviointi 500-600 € + asiakirja- ja matkakulut
  • Muut arviointikohteet ja AKA-arvioinnit sopimuksen mukaan

 

Ota yhteyttä